Tre män döms till fängelse i tio år för försök till mord och grovt rån

2023-05-11

Tingsrätten anser att de uppgifter som målsäganden har lämnat får starkt stöd av den övriga bevisningen som åklagaren har lagt fram. Det har bl.a. rört sig om en brottsplatsundersökning och olika analyser av spår som säkrats vid undersökningen, t.ex. DNA från målsäganden och de tilltalade. Dessutom har en kort filmsekvens av misshandeln som funnits i en av männens telefon spelats upp. I den syns en av de dömda männen. Dessutom syns en mössa och ett par skor som stämmer överens med en mössa och ett par skor som de två andra männen burit vid händelsen.

Att målsäganden utsatts för allvarligt våld med bl.a. avslagna flaskhalsar och fått kraftigt blödande sårskador på halsen och i huvudet framgår av ett rättsintyg. Dessutom har den rättsläkare som upprättat intyget hörts som vittne. Genom läkarens uppgifter framgår att ett av huggen med en flaskhals varit någon eller några centimeter från kroppspulsådern i målsägandens hals och ett annat stort blodkärl där. Om något av dessa blodkärl skadats hade det, enligt läkaren, krävts omedelbar vård för att målsäganden inte skulle avlida. Männen har inte haft någon kontroll över vilka skador som kunnat uppstå till följd av huggen med flaskhalsarna och de har efter våldsutövningen lämnat målsäganden ensam i bastulokalen kraftigt blödande. Våldsutövningen har därför varit sådan att det funnits en påtaglig risk för att målsäganden skulle avlida till följd av det våld han utsattes för, något som männen måste ha förstått.

Männen har också tagit målsägandens kontokort och mobiltelefon och genom våldsutövningen tvingat honom att lämna ifrån sig koderna till telefonen och kortet. Senare under natten/morgonen har de använt målsägandens kort för att betala varor och tjänster till ett värde av cirka 1 000 kronor.

Mot den här bakgrunden har vi kommit fram till att det är bevisat att männen tillsammans och i samförstånd har gjort sig skyldiga till försök till mord och grovt rån säger rättens ordförande lagmannen Johan Rosén. När det gäller fängelsestraffets längd och det skadestånd som männen ska betala till målsäganden har vi beaktat att männen har utsatt målsäganden för mycket allvarligt våld och att det varit fråga om ett utdraget händelseförlopp med närmast tortyrliknande inslag. Männen ska därför dömas till långa fängelsestraff och det är motiverat att målsäganden tilldöms ett högt skadestånd säger Johan Rosén. Tingsrätten är enig i sin bedömning.