Tre män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse mellan 2 år 6 månader och 4 år

2022-07-21

Tingsrätten har idag dömt tre män för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 17 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hindra deras arbete. Domstolen har därför bedömt gärningen som sabotage mot blåljusverksamhet. Vid en helhetsbedömning har tingsrätten bedömt gärningen som grov. Påföljden har bestämt till fängelse mellan 2 år 6 månader och 4 år.