Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i mål om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter

2021-07-16