Tingsrätten frikänner en f.d. skötare på psykiatrisk vårdavdelning från våldtäkt

2023-05-12

Skötaren inledde 2017 en sexuell relation med en tvångsintagen kvinnlig patient. Han åtalades fem år senare för våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande av person i beroende­ställning. Eftersom det rör sig om händelser för flera år sedan har tingsrätten tillämpat äldre lagtext. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att patienten befann sig i en särskilt utsatt situation i den mening som avses i våldtäktsbestämmelsen. Tingsrätten anser inte heller att åklagaren har bevisat att skötaren förmådde kvinnan att delta i de sexuella handlingarna genom att allvarligt missbruka den beroendeställning hon befann sig i. Skötaren frikänns därför från åtalen för våldtäkt respektive sexuellt utnyttjande.

– Det som kriminaliseras i de aktuella bestämmelserna är överträdelser av den sexuella integriteten, dvs. rätten att bestämma över sin egen sexualitet. Här har tingsrätten inte ansett det bevisat att patientens rätt till sexuellt självbestämmande har kränkts. Trots omständigheterna verkar det ha varit en ömsesidig sexuell relation där patienten ändå var kapabel att göra ett självständigt val. Skötarens agerande har enligt rättens bedömning därför varken utgjort brotten våldtäkt eller sexuellt utnyttjande, säger rättens ordförande chefsrådmannen Lennart Christianson.

Skötaren döms dock till böter för sexuellt ofredande mot en annan kvinnlig patient.

Tingsrätten är enig i sin bedömning. Domen kan överklagas till hovrätten inom tre veckor.