Tingsrätten dömer fem personer till mellan fem och 1,5 års fängelse i ett mål om grova bolånebedrägerier, grovt bokföringsbrott och penningtvätt

2022-02-16

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål med åtta tilltalade som på olika sätt har agerat inom en verksamhet som mot betalning har hjälpt privatpersoner att få bolån. Verksamheten har använt sig av oriktiga uppgifter om anställningar, löner, familjeförhållanden m.m. i låneansökningar som ingetts till bolåneinstituteten. De oriktiga uppgifterna har verifierats med förfalskade handlingar i form av arbetsgivarintyg och lönebesked. Bolånetagarna har i de flesta fall inte haft de anställ­ningar eller de löner som angetts och de skulle inte ha fått bolån med användande av korrekta uppgifter. Totalt rör det sig om felaktigt beviljade bolån till ett belopp överstigande 100 miljoner kr. För hjälpen har bolånetagarna betalat totalt cirka fyra miljoner kr till verksamheten.

Huvudmannen för verksamheten döms till fem års fängelse för bl.a. 49 grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, näringspenningtvätt, grovt brott, och grovt bokföringsbrott. Han ska dessutom utvisas. Två tilltalade döms till fyra års fängelse, en tilltalad döms till tre års fängelse och en tilltalad till 1,5 års fängelse för delaktighet i samma brottslighet. Två tilltalade, som döms i mindre centrala delar, får icke frihetsberövande påföljder. Mot en tilltalad ogillas åtalet helt.

Målet har pågått under totalt 29 dagar under hösten 2021. Domare i målet har varit rådmännen Céline Holmberg (ordförande) och Daniel Samnerud samt tre nämndemän.