Tingsrätten dömer elva personer för inblandning i insiderbrottslighet.

2022-06-01

Elva personer har stått åtalade, varav samtliga alltså fälls till ansvar. Två huvudåtalade personer döms för bl.a. grova insiderbrott till fängelse i som längst 1,5 år. Övriga nio personer döms för insiderbrott av normalgraden och obehörigt röjande av insiderinformation. Där har påföljden bestämts till villkorlig dom med böter.

Insiderhandeln har skett kort innan bolaget har publicerat kursdrivande nyheter, bl.a. ett större pressmeddelande i januari 2020 om vinstvarning och nyemission, vilket påverkade aktiekursen kraftigt. Tingsrätten har kommit fram till att de åtalade genom insynspersoner har utnyttjat sådan insiderinformation till sin fördel och därigenom gjort stora aktievinster.

- Tingsrätten kan konstatera att det har varit fråga om en omfattande och samfälld aktiehandel inom en avgränsad krets personer, vilka alla på något sätt har koppling till varandra. Det har dessutom säkrats viss kommunikation i anslutning till handeln, bl.a. via sms, som stärker slutsatsen att de tilltalade har haft ett kunskapsövertag gentemot den övriga marknaden. Det har också framkommit att vissa av de tilltalade har haft goda möjligheter till insyn i Collector AB:s verksamhet. Dessa omständigheter sammanlagda har i detta fall räckt för en fällande dom, säger rådmannen Peter Adamsson i en kommentar.

Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket totalt handlar om cirka 2,1 miljoner kr. De tilltalade ska också själva stå för sina advokatkostnader i målet.