Tingsrätten dömer 20-åring för ohörsamhet mot ordningsmakten

2023-10-11

Den 24 juli 2023 deltog kvinnan i en folksamling som blockerat vägen och stört allmän ordning på Flintrännegatan i Malmö. Hon vägrade lyda polisens befallning att flytta sig från platsen.

Kvinnan bekräftar att händelsen gick till så som det står i åtalet men förnekar brott. Hon anser att hon handlat i nöd och förklarar sin inställning med att världens klimatkris är ett sådant nödläge som bör omfattas av brottsbalkens nödregler.

Tingsrätten anser det utrett att kvinnan har agerat på det sätt som beskrivs i åtalet. Hennes försvar om klimatkrisen innebär inte att hennes agerande kan vara straffritt enligt reglerna om nödhandling. Hon ska därför dömas för ohörsamhet mot ordningsmakten och ska betala 90 dagsböter om 50 kronor.

Eftersom brottet begicks samma dag och direkt efter att hon dömts för samma typ av brott den 24 juli i år blir straffet avsevärt högre än förra gången.

Domen har avkunnats muntligt.