Tilltalad fick inte ersättning för värderingsintyg

2021-07-13

Åklagaren påstod att den tilltalade hade tagit befattning med stöldgods som hade ett värde som översteg 315 000 kr och gjorde gällande att häleribrottet var grovt med hänsyn till det höga värdet. Den tilltalade ifrågasatte värderingen och anlitade en egen värderingsman.

Tingsrätten kom fram till att åklagarens bevisning inte gav stöd för att godset hade ett så högt värde som åklagaren påstått och dömde den tilltalade för häleri av normalgraden.

Den tilltalade yrkade ersättning för värderingskostnaden.

Högsta domstolen kom fram till att den tilltalade hade dömts för brottet, trots att han inte dömdes för grovt häleri utan för brott av normalgraden. Den tilltalades yrkande om ersättning för sin bevisning har därför avslagits av Högsta domstolen.