Tillkommande information om mål B 769-22, rättegång om försök till mord med mera

2022-10-07

Rättegången i målet kommer att påbörjas onsdagen den 12 oktober 2022 och som utgångspunkt pågå under tre dagar. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar. Då det är fråga om bland annat sexualbrott kommer rättegången sannolikt att hållas inom stängda dörrar.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen under den del av förhandlingen som inte hålls inom stängda dörrar, det vill säga delar av yrkanden och inställning.