Tillgrepp av fortskaffningsmedel förutsätter inte att motorn används

2024-07-04

Genom att gå ombord och lossa förtöjningen tog två personer olovligen en motorbåt som låg vid en brygga i Umeälven. Båten drev sedan – utan att motorn var i gång – halvannan kilometer längs älven.

Högsta domstolen har i sitt avgörande nu slagit fast att tillgrepp av fortskaffningsmedel visserligen förutsätter att gärningsmannen använder fortskaffningsmedlet för att förflytta sig, men att det inte krävs att motorn används. De tilltalade har därför dömts för brottet.