Tiden från brott till avgörande ska nu kortas över hela landet

2021-01-14

– Den utvärdering som Brottsförebyggande rådet gjort visar att tiden från brott till dom mer än halverats. Genom de nya arbetssätten kan också tingsrätterna korta sina handläggningstider för de här målen. Att tiden mellan brott och eventuell lagföring minskar gynnar parterna i målen, även de tilltalade, samtidigt som processen från början till slut håller en hög kvalité, säger Karin Hallsten, enhetschef vid Domstolsverket.

Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och delar ut böter eller meddelar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten. Detta ökar effektiviteten i handläggningen. Dessutom får den misstänkte en tydlig koppling mellan brott och dom.

Snabbare lagföring påbörjades i Stockholm 2018 och byggdes senare ut till alla tingsrätter i Stockholm samt till Gotlands tingsrätt. Sedan årsskiftet ingår även tingsrätterna i Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Norrköping, Värmland, Luleå och Växjö. Det innebär att arbetssättet som snabbare lagföring innebär finns i alla polisregioner i landet. Regeringen har gett en särskild utredare, Stefan Strömberg, i uppdrag att titta på hur snabbförfarandet ska göras permanent i hela landet.

Försöksverksamheten är ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag som genomförs av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket tillsammans med berörda tingsrätter. Alla myndigheter har sett positiva effekter, både för den egna verksamheten och för enskilda.