Talga AB får tillstånd till en ny anläggning för tillverkning av batterimaterial i Luleå

2023-06-21

Huvudfrågan i målet har varit anläggningens utsläpp av främst zink till vattnet i Sörbrändöfjärden, där Länsstyrelsen i Norrbottens län har ifrågasatt om utsläppen kan tillåtas. Vattenförhållandena i fjärden är komplexa utifrån påverkan av Luleälven och utsläpp från befintliga verksamheter på Svartön. Domstolen har dock bedömt att anläggningens utsläpp inte leder till en otillåten försämring av vattnets status.

– Domstolen har visserligen bedömt att utsläppen kan tillåtas men har samtidigt bestämt att bolaget ska utreda möjligheten till ytterligare rening innan domstolen slutligt avgör vilka villkor som ska gälla för utsläppen, säger rådmannen Jonas Öhlund, som varit rättens ordförande.

Den samlade utredningen i målet visar enligt domstolen att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljön inte blir större än att den kan godtas, efter att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits. Verksamheten kan därför ges tillstånd med de villkor som domstolen föreskriver. För vattenutsläppen gäller tillfälliga villkor i avvaktan på de ytterligare utredningar bolaget ska genomföra.

Tillståndet innebär att bolaget får tillverka upp till 22 000 ton batterianodmaterial per år. Som råvara tänker bolaget använda grafit från sina planerade gruvor i Vittangi.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor.