Svensk Vodka och Svensk Akvavit behöver inte spädas med svenskt vatten

2021-07-23

Livsmedelsverket har beslutat att överlämna produktspecifikationer för de skyddade geografiska beteckningarna Svensk Vodka och Svensk Akvavit till EU?kommissionen. Beslutet är fattat med anledning av EU:s spritförordning som bland annat fastställer produktspecifikationer för skyddade geografiska beteckningar på spritdrycker.Livsmedelsverkets beslut har överklagats till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. De bolag som har överklagat är producenter av vodka respektive akvavit. Bolagen invänder mot hur produktspecifikationerna är utformade. Huvudfrågan i målen är bland annat om kraven på svenskt vatten och spädning i Sverige är förenliga med det EU-rättsliga regelverket.

– Vi bedömer att Livsmedelsverket inte har visat att kraven på svenskt vatten och spädning i Sverige har ett sådant samband med vodkan och akvavitens kvalitet eller anseende att de är lämpliga, nödvändiga och proportionerliga. Utredningen visar till exempel inte att Svensk Vodkas eller Svensk Akvavits kvalitet påverkas i någon nämnvärd utsträckning av att vattnet som spritdryckerna späds med är just svenskt. Inte heller Livsmedelsverkets argument att konsumenterna förväntar sig att Svensk Vodka och Svensk Akvavit är helsvenska produkter är tillräckligt väl underbyggt, säger rättens ordförande i målen Eva-Lotta Hedin. Rätten är enig.