Svea hovrätt meddelar dom i mål om sprängningar på Södermalm i Stockholm och i Kista

2023-10-04

Solna tingsrätt dömde totalt fem personer för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor för inblandningen i de explosioner som inträffade vid en restaurang på Södermalm i Stockholm och en byggnad i Kista under januari 2023. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar när det gäller vilka brott som de olika personerna ska dömas för. Däremot ser hovrätten allvarligare på brotten och skärper påföljderna. Hovrätten ändrar även tingsrättens dom och utvisar den person som utförde sprängningen på Södermalm.

- Med hänsyn till brottslighetens karaktär och straffvärde anser hovrätten att skälen för en utvisning väger tyngre än de skäl som är hänförliga till hans personliga förhållanden, säger Anne Mellqvist, rättens ordförande. Rätten är enig.