Svea hovrätt meddelar dom i mål om försök till finansiering av terrorism

2023-09-20

Mannen åtalades den 9 juni 2023 för bland annat försök till finansiering av terrorism, grovt brott, genom att med hot om våld ha försökt att samla in pengar till organisationen PKK. Hotet bestod i att han riktat en skarpladdad pistol mot målsäganden. Tingsrätten dömde mannen för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott, till fängelse i fyra år och sex månader. Tingsrätten beslutade vidare att han skulle utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit. Mannen överklagade tingsrättens dom. Hovrätten har nu meddelat dom i målet och instämmer helt i tingsrättens bedömningar av vad som är bevisat i målet, hur de olika brotten ska rubriceras, hur långt fängelsestraffet ska vara och hur mycket skadestånd som mannen ska betala. Hovrätten upphäver dock tingsrättens beslut om utvisning och gör redan nu bedömningen att det kommer att finnas hinder mot att verkställa utvisningen när mannen har avtjänat sitt straff. - Det finns enligt Migrationsverket just nu hinder mot att utvisa, bland annat med hänsyn till vad som framkommit om mannens samröre med PKK. Eftersom en eventuell utvisning inte ligger alltför långt fram i tiden anser hovrätten att det är rimligt att tro att hindret kommer bestå vid den tidpunkten. Tingsrättens beslut om utvisning ska upphävas men i övrigt ska tingsrättens dom stå fast, säger hovrättsrådet Camilla Larsson, referent i målet. Två av rättens ledamöter var skiljaktiga i fråga om utvisningen.