Svea hovrätt har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m.

2023-03-21

Eftersom den offentliga delen av den ena tilltalades sakframställning genom dennes offentliga försvarare genomfördes under huvudförhandlingens första dag, måndagen den 20 mars, kommer ingen del av dag 3, onsdagen den 22 mars, att vara offentlig.

Huvudförhandlingen och offentlighet

Förhandlingen hålls i säkerhetssal 2, Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50. Förhandlingen beräknas pågå i nio dagar. De delar som enligt huvudför-handlingsplanen kommer att vara offentliga är följande: Dag 1, måndagen den 20 mars kl. 9.00: Parternas yrkanden och inställning-ar samt den inledande delen av åklagarens sakframställning (ca 1 tim. 30 min.). Dag 4, torsdagen den 23 mars kl. 9.00: Den inledande delen av den andra tilltalades sakframställning genom den offentliga försvararen (ca 15 min). Dag 8, onsdagen den 5 april kl. 9.00: Den inledande delen av ett av vittnes-förhören (ca 30 min). Dag 9, tisdagen den 18 april kl. 9.00: Den inledande delen av genomgången av de tilltalades personliga omständigheter (ca 20 min) samt, vid slutet av dagen, huvudförhandlingens avslutande delar.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid entrén till säkerhetssalarna på Stockholms tingsrätt. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss kö-bildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs ska vara avstängda och undanstoppade. Hovrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis surfplattor och datorer). Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.