Södertälje tingsrätt meddelar dom i omfattande mål om människohandel m.m.

2023-09-29

Målet omfattar elva målsäganden, som alla kommer från Punjab i Indien. De har fått kontakt med den åtalade mannen och därefter betalat större belopp till honom och andra personer. Målsägandena har berättat att de mot betalning lovats anställning med lön i Sverige och att de lagligen skulle få stanna här. De har beviljats arbets -och uppehållstillstånd av Migrationsverket och därefter rest till Sverige, vissa av dem med sina familjer.

Målsägandena har i olika utsträckning arbetat med bl.a. städning och trädgårdsskötsel i Sverige. De har berättat att de inte fått de arbeten som utlovats och inte, med något undantag, fått lön. De 52-årige mannen har i viss utsträckning stått för bl.a. boende och måltider samt betalat tillbaka vissa belopp.

Två av målsägandena polisanmälde 52-åringen och han åtalades drygt två år senare vid Södertälje tingsrätt för människohandel, alternativt grov människoexploatering eller grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen hölls under 19 dagar. Omfattande skriftlig bevisning åberopades och ett stort antal förhör hölls vid förhandlingen.

Tingsrätten ogillar nu åtalen för människohandel och grov människoexploatering. Den 52 årige mannen döms dock för grovt bedrägeri mot sju av målsägandena. Påföljden bestäms till fängelse tio månader. Vid straffmätningen har beaktats bl.a. att mannen under 2022 dömdes till ett längre fängelsestraff för ekonomisk brottslighet och att han varit häktad med restriktioner under drygt ett år och tre månader. Mannen ska betala totalt drygt 1,1 milj. kr i skadestånd till de sju målsägandena. Tingsrätten avslår åklagarens begäran att cirka 1,7 milj. kr i brottsvinster ska förverkas från 52-åringen med hänsyn till han ska betala motsvarande belopp i skadestånd. Även åklagarens begäran om att mannen ska häktas om han skulle friges från det pågående fängelsestraffet inom den nu aktuella domen får laga kraft avslås.

 

Rättens ordförande, rådmannen Dan Isaksson, förklarar att åklagarens bevisning inte var tillräcklig för att 52-åringen skulle kunna fällas till ansvar för människohandel och grov människoexploatering, med hänsyn till att det inte har bevisats att han hade syfte att exploatera målsägandena i bl.a. tvångsarbete eller att de arbetat under uppenbart orimliga villkor. Det är dock bevisat att mannen vilseledde sju av dem genom att lova dem heltidsanställning och lön i Sverige, vilket inte kom till stånd, samt att de drabbats av ekonomiska skador på grund av de belopp de betalat och att 52- åringen och andra gjort motsvarande vinning. Mannen ska alltså dömas för bedrägeri i sju fall. Brotten ska bedömas som grova eftersom de präglats av särskild förslagenhet. Någon annan påföljd än fängelse är utesluten.