Snabbare lagföring nu i Sveriges sex största städer

2021-10-21

Arbetssättet går i korthet ut på att när en polispatrull stoppar en misstänkt görs utredningen klart på plats och den misstänkte får direkt en preliminär tid för rättegång. De vanligaste brotten inom snabbare lagföring är narkotikabrott, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen.

Under 2022 ingår strax över hälften av landets tingsrätter i försöksverksamheten. Tillsammans står de för cirka 72 procent av alla brottmål i landet.

- Snabbförfarandet har visat sig vara både effektivt och rättssäkert. Att snabbförfarandet under 2022 kan användas på fler platser i landet är positivt eftersom det innebär att rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott kan fortsätta utvecklas, säger Karin Hallsten, enhetschef på Domstolsverket.

40 procent av brottmålen

Hittills i år har närmare 11 000 mål avgjorts i snabbare lagföring. Det innebär cirka 40 procent av brottmålen (med stämning) i de 15 tingsrätter som i dagsläget ingår i försöksverksamheten. Mediantiden för tiden från brott till dom är 6,3 veckor.

I försöksverksamheten samverkar alla deltagande myndigheter – Polismyndigheten, Åklagar­myndig­heten, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket – med det gemensamma målet snabb prövning. Försöksverksamheten ska pågå till och med 2022. Utredaren Stefan Strömberg har i sitt betänkande till regeringen föreslagit att snabbförfarandet ska göras permanent från 2023 och möjligt att använda i hela landet.

 

Fakta: Utvidgningen 2022

27 av landets 48 tingsrätter kommer att arbeta med snabbare lagföring, dessa tingsrätter står för cirka 72 procent av alla brottmål. Sveriges 6 största städer omfattas – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Örebro (beräknat på folkmängd för kommun). Sveriges 7 största tingsrätter omfattas – Södertörns tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Malmö tingsrätt, Solna tingsrätt, Attunda tingsrätt och Uppsala tingsrätt (sett till antal brottmål).

Nya tingsrätter, 12 stycken

Alingsås tingsrätt Borås tingsrätt Eksjö tingsrätt Jönköpings tingsrätt Linköpings tingsrätt Malmö tingsrätt Skaraborgs tingsrätt Sundsvalls tingsrätt Umeå tingsrätt Uppsala tingsrätt Örebro tingsrätt Östersunds tingsrätt

 

Nuvarande tingsrätter, 15 stycken

Attunda tingsrätt Gotlands tingsrätt Gävle tingsrätt Göteborgs tingsrätt Hudiksvalls tingsrätt Luleå tingsrätt Nacka tingsrätt Norrköpings tingsrätt Norrtälje tingsrätt Solna tingsrätt Stockholms tingsrätt Södertälje tingsrätt Södertörns tingsrätt Värmlands tingsrätt Växjö tingsrätt