Snabbare lagföring minskar tiden från brott till avgörande

2021-01-12

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” är ett regeringsuppdrag med syfte att uppnå en mer sammanhållen lagföringsprocess med minskad handläggningstid. Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och delar ut böter eller bokar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten.

Luleå tingsrätt ingår i försöksverksamheten sedan årsskiftet.

Vi är väl förberedda för att ta emot mål inom snabbare lagföring. Vi har dragit nytta av erfarenheterna från de tingsrätter som ingår sedan tidigare och byggt upp rutiner utifrån det, säger Maine Jäderberg, kanslienhetschef vid Luleå tingsrätt.

Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt försök. På nationell nivå ingår förutom Sveriges Domstolar även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Försöksverksamheten startade 2018 i Stockholmsregionen och byggdes under 2020 ut till att innefatta samtliga tingsrätter i Stockholms län samt Gotlands tingsrätt. Vid ingången av 2021 utökades försöket till delar av samtliga polisregioner i Sverige.

Det är bra att vi kan snabba upp processen, samtidigt som precis samma regelverk och lagar som vanligt gäller. Viktigast som alltid är rättssäkerheten, säger Maine Jäderberg. Mer om regeringsuppdragethttps://www.regeringen.se/