Skälig ersättning för nyttjande av varumärke vid idrottstävlingar

2022-06-23

I ett fall av varumärkesintrång avseende ett figurmärke för sport- och idrottsaktiviteter har Patent- och marknadsöverdomstolen bestämt den skäliga ersättningen med beaktande av antalet anmälda deltagare och intäkterna från anmälningsavgifter vid de tävlingar där intrång förekommit. Patent- och marknadsöverdomstolen har då kommit fram till en högre ersättningsnivå än underinstansen. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa Patent- och marknadsdomstolens dom.