Satellitsändningar från Qatar hade inte upphovsrättsligt skydd i Sverige

2023-05-12

Två personer åtalades, i egenskap av företrädare för ett företag i Malmö, för bl.a. brott mot upphovsrättslagen. Enligt åtalet hade de olovligen återutsänt TV-sändningar från ett företag i Qatar. De programbärande signalerna hade skickats av företaget i Qatar via fiberkabel till Frankrike för att sedan, via upplänkar i Spanien och Storbritannien, skickas till satelliter som i sin tur hade skickat signalerna ned till marken för mottagning.

Frågan i Högsta domstolen var om TV-sändningarna var skyddade av den svenska upphovsrättslagen.

Upphovsrättslagen är som utgångspunkt tillämplig endast på utsändningar som äger rum i Sverige. Den kan emellertid tillämpas också på utsändningar som sker i andra länder som är anslutna till en internationell konvention, Romkonventionen. Vid tidpunkten för utsändningarna var Qatar inte anslutet till den konventionen. Det var däremot Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Högsta domstolen anser att samtliga led i den tekniska överföringskedjan av programsignalerna ska anses utgöra en enda överföring till allmänheten via satellit. Utsändningarna anses därför ha gjorts i Qatar där överföringen av de programbärande signalerna initierades. Det innebär att sändningarna inte var skyddade av upphovsrättslagen och att de tilltalade därför inte kan dömas för brott mot den lagen.