Röntgen införs i domstolens säkerhetskontroll

2024-04-30

Säkerhetskontroll i domstol genomförs för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Domstolarna i Växjö har haft fast säkerhetskontroll sedan 2017, nu kompletteras den med röntgenutrustning. Detta medför att 42 av landets domstolar nu har röntgen i kombination med säkerhetskontrollen.

Vad innebär säkerhetskontrollen för besökaren?

Besökaren slussas in genom bågen som larmar för metall. Vid larm, om besökaren inte kan visa att orsaken till larmet är ofarlig, sker en kroppsvisitation. Besökarens väska, jacka och eventuellt skor passerar röntgen i olika lådor.

Kontrollen kan medföra att inpasseringen tar längre tid. Det är därför viktigt att man kommer i god tid till domstolen inför en förhandling.