Rektors beslut inte överklagbart

2023-06-21

Rektorn vid Folkungaskolan i Linköpings kommuns beslut om klassindelning av elever avser en sådan fråga om skolenhetens inre organisation som rektor kan besluta om enligt skollagen. Förvaltningsrätten bedömer att beslutet inte är överklagbart enligt skollagen. Beslutet är enligt förvaltningsrätten inte heller överklagbart enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen, eftersom beslutet inte är fattat på en kommunal nämnds vägnar.

Mål: 4687-23