Rättegången rörande grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB är avslutad.

2022-05-19

Dom i målet meddelas den 22 juni 2022 kl. 11.00.