Rättegången om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021 inleds den 8 november 2021

2021-10-29

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet kommer att påbörjas måndagen den 8 november 2021 och som utgångspunkt pågå under fyra dagar. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar.

Dag 1 (2021-11-08): Yrkanden, inställning, förhör med målsägande och tilltaladDag 2 (2021-11-09): VittnesförhörDag 3 (2021-11-11): VittnesförhörDag 4 (2021-11-12): Personalia och slutanföranden

Förhandlingen kommer att hållas i en av tingsrättens säkerhetssalar. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt för media som har föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de har fått plats. Presslegitimation krävs. 

Föranmälan sker senast onsdagen den 3 november 2021 kl. 10.00 genom e-post till <maria.k.broberg@dom.se>

Det kommer även att finnas åhörarplatser i en sidosal med bild- och ljudupptagning från förhandlingssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

 

Säkerhetskontroll

Göteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.