Rättegången i målet om mordet på en 15-åring i Skogås inleds den 25 september 2023

2023-09-15

Åtalet

I målet är totalt tio personer åtalade, varav nio är frihetsberövade, under sammanlagt åtta åtalspunkter om bland annat mord, stämpling till mord, medhjälp till mord, förberedelse till mord, underlåtenheten att avslöja mord, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling m.m.

Det som är speciellt med detta mål är att majoriteten av de inblandade vid händelsen var barn, dvs personer under 18 år och att den som skjutits till döds endast var 15 år gammal. Samtidigt finns påstående om att brotten skett inom ramen för nätverksbrottslighet, säger Kian Amraée, ordförande och en av två juristdomare som ska döma i målet.

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen påbörjas den 25 september 2023 och planeras att pågå fram till den 18 oktober i den första delen. Därefter – från den 23 oktober - påbörjas huvudförhandlingen i andra delar där personer som är åtalade i första delen är misstänkta för annan brottslighet. Åtal i de delarna väntas komma under oktober månad. Den förhandlingen kommer att hålla på fram till och med den 11 december 2023. Rätten kommer att bestå av två juristdomare och fyra nämndemän. Huvudförhandlingen kommer i huvudsak att hållas i säkerhetssal på Bergsgatan 50 på Kungsholmen, förutom den 25 och 26 september då förhandlingen hålls i säkerhetssal vid Attunda tingsrätt och den 28 september då förhandlingen hålls i säkerhetssal vid Södertörns tingsrätt. Under de två första inledande huvudförhandlingsdagarna kommer åklagaren att hålla en gemensam sakframställan beträffande samtliga tilltalade med bäring på bland annat påståendet om nätverksbrottslighet.

En huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig nedan