Rättegång om misstänkt mord i Malå inleds måndagen den 19 juni 2023

2023-06-09

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet kommer preliminärt att påbörjas måndagen den 19 juni 2023 och som utgångspunkt pågå under fyra dagar (den 19 juni, den 20 juni, den 21 juni och den 22 juni). Den 28 juni är reservdag. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar. Förhandlingen kommer att hållas i Skellefteå tingsrätt.

Utlämnande av allmän handling

Med hänsyn till den omfattande förundersökningen kommer utlämnande av allmänna handlingar att ske onsdagen den 14 juni. Sekretessprövning kommer att ske.

Åhörarplatser

Antalet åhörarplatser är begränsat och är främst avsedda för anhöriga och media. Allmänheten kommer inte att kunna boka plats. Tingsrätten kommer att från kl. 08.00 varje förhandlingsdag - för aktuell dag - dela ut bokningslappar utanför ingången till tingsrätten.

Press bokar plats via jan.johansson@dom.se senast onsdagen den 14 juni kl. 10:00.

Uppge förhandlingsdag för närvaro. Presslegitimation krävs.