Rättegång om åtal avseende förberedelse till mord, människorov m.m. inleds tisdagen den 31 augusti 2021

2021-08-24

Om huvudförhandlingen

Tisdagen den 31 augusti 2021 inleds huvudförhandlingen mot tio tilltalade personer, varav åtta är frihetsberövade. Huvudförhandlingen pågår under 21 dagar och beräknas pågå fram till och med den 22 oktober 2021. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten, se nedan under beställa material.

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 30 augusti 2021 kl. 11.00 till avdelning5tgg@dom.se. Först till kvarn gäller.