Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2024-05-02