Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-11-16