Prövningstillstånd meddelat i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

2023-07-12