Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande av styrelseledamot

2024-02-29