Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeskydd i form av premiepension

2020-11-20

Fråga om, vid prövning av rätt till premiepension som efterlevande, en pensionssparare ska anses ha varit sambo vid sin död trots att han ett år tidigare hade flyttat till ett vårdboende. (Mål nr 2752-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1330-20).