Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-12-06