Prövningstillstånd meddelat i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-02-09