Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om grovt vapenbrott är ett sådant synnerligen grovt brott som medför att en flyktingstatusförklaring får återkallas enligt 4 kap. 5 b § utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 4 kap. 5 b § och 4 kap. 3 § andra stycket 1 utlänningslagen.