Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-21

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förvärv av svenskt medborgarskap vid födseln för barn med hemvist i utlandet.

Lagrum: 2 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.