Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-10-06

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av 5 kap. 17 § utlänningslagen (2005:716).