Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-04-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkningen av hemvisttid vid ansökan om svenskt medborgarskap för en statslös person vars uppgifter om födelsetid ändrats. Lagrum: 11 § 4 b lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.