Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-09-16

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om villkoren för permanent uppehållstillstånd enligt 5 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå måste vara uppfyllda vid tidpunkten då utlänningens tillfälliga uppehållstillstånd löper ut. Lagrum: 5 § lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.