Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2024-02-28