Pressträff med anledning av dom i målet om försök till mord

2022-12-13

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten och den går att beställa. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 1 på våning 2 i tingsrättens lokaler. Pressträffen kommer att ledas av rättens ordförande, lagmannen Christel Lundmark. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor till lagmannen. Efter pressträffen finns hon till förfogande för enskilda intervjuer.

Pressträffen är endast till för media och det krävs föranmälan till domstolshandläggare Jessica Björck: jessica.bjork@dom.se

Om det önskas ackreditering till pressträffen ska det anmälas senast den 14 december kl.09.00. Ange även om det önskas WiFi (mobilnummer krävs i anmälan). Om det därutöver anmäls intresse för enskild intervju med lagmannen ska det anmälas senast den 14 december kl. 09.00

Ackrediterad media erbjuds tillträde till sal 1 för att ordna med teknik från kl.10.50.