Pressträff med anledning av dom i målet mot den s.k. Nytorgsmannen

2021-10-27

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 2, den 4 november från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 2 på entréplan i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Pressträffen kommer att ledas av ansvariga domare i målet, rådmannen Kajsa Hällje (ordförande) och tf. rådmannen Per-Erik Andersson. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor till domarna. Efter pressträffen finns domarna till förfogande för enskilda intervjuer. Den som vill boka tid för intervju direkt efter pressträffen måste föranmäla intresse. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till den administrativa fiskalen Helena Lindahl senast den 1 november.

Personal från tingsrätten kommer att finnas på plats från kl. 10.30 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media. Domen, sammanfattning av domen och pressmeddelande kommer att finnas tillgängliga från kl. 11.00.

Pressträffen är endast till för journalister. Den som vill delta måste därför kunna uppvisa presslegitimation.

Digital närvaro vid pressträffen

Det kommer att finnas möjlighet för journalister att delta digitalt vid pressträffen. Den som vill delta digitalt vid pressträffen måste föranmäla sig för ackreditering. Det görs via länken nedan: