Pressträff med anledning av dom i Almedalsmålet

2022-12-01

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till gotlands.tingsratt@dom.se .

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 1 i tingsrättens lokaler på Artillerigatan 2A. Pressträffen kommer att ledas av rättens ordförande, lagmannen Per Sundberg. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor till lagmannen. Efter pressträffen finns han till förfogande för enskilda intervjuer.

Det kommer också vara möjligt att följa pressträffen via sal 12 (sidosal) i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 11, Sollentuna.

Pressträffen är endast till för media och det krävs föranmälan till chefsadministratören Sofia Rudolph gotlands.tingsratt@dom.se (gäller även deltagande via sidosalen). Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas (gäller även sidosalen).

Om det önskas ackreditering till pressträffen ska det anmälas senast den 5 december kl. 16.00. Ange även om det önskas WiFi (mobilnummer krävs i anmälan). Om det därutöver anmäls intresse för enskild intervju med lagmannen ska det anmälas senast den 5 december kl. 16.00.

Ackrediterad media erbjuds tillträde till sal 1 för att ordna med teknik från kl. 10.55.