Påföljdsbestämning vid delvis verkställd skyddstillsyn

2023-04-05

Tingsrätten dömde den tilltalade för bl.a. tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt rattfylleri, rattfylleri, två fall av grov olovlig körning och två fall av ringa narkotikabrott till skyddstillsyn i förening med en månads fängelse.

Hovrätten frikände den tilltalade från åtalet avseende tillgrepp av fortskaffningsmedel och dömde med stöd av 30 kap. 3 § andra stycket brottsbalken den tilltalade till en månads fängelse för det grova rattfylleriet och de båda olovliga körningarna och till skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt.

I Högsta domstolen har påföljden bestämts till fängelse i 14 dagar. Högsta domstolen konstaterar att det inte har funnits möjlighet att döma den tilltalade till två olika påföljder på det sätt som hovrätten gjort. En gemensam påföljd bestäms därför. Straffvärdet för brottsligheten bedöms uppgå till fängelse i två månader, men med hänsyn till att den tilltalade genomgått större delen av den utdömda skyddstillsynen bestäms påföljden till fängelse i 14 dagar.