Också hovrätten dömer tre män för att ha bedragit en äldre man på hans bostadsrätt

2022-10-28

Åtalet har bestått i att de tilltalade genom vilseledande förmått en man, född 1939, att genom ett gåvobrev skänka sin bostadsrätt till en av de tilltalade. Hovrätten har funnit att mannen blev vilseledd eftersom han undertecknade gåvobrevet i förlitan på att han skulle få vissa utlovade motprestationer, såsom omhändertagande i hemmet och 1,2 mkr i ersättning, utan att det fanns någon avsikt hos de tilltalade att uppfylla motprestationerna.

Hovrätten anser att gärningen präglats av en påtaglig förslagenhet och ett cyniskt utnyttjande av en äldre man med svårigheter att värja sig. Hovrätten bedömer därför bedrägeriet som grovt och anser att det har ett betydligt högre straffvärde än vad bara bostadsrättens värde skulle leda till. Liksom tingsrätten dömer hovrätten därför de tre männen till tre års fängelse.

Efter att hovrättens huvudförhandling hade avslutat begärde två av männen att utredningen skulle kompletteras. Hovrätten fann att det saknas behov av det.

Malmö tingsrätts målnummer B 5917-22