Nytt utredningsuppdrag till Stefan Holgersson

2022-04-28

Inom ramen för uppdraget ska Stefan Holgersson kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter.

Syftet är att effektivisera brottsbekämpningen genom att förbättra informationsutbytet utan att det medför ett oproportionerligt intrång i enskildas personliga integritet.

Senast den 31 oktober 2023 ska uppdraget redovisas.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelanddehttps://www.regeringen.se/