Nya regler från 1 mars angående LVU

2021-03-02

Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. Om du är intresserad av förordnas som offentligt biträde för den unge i vår domstol behöver du styrka att du har erfarenhet av minst fem uppdrag sammanlagt i LVU-mål i förvaltningsdomstol eller har annan relevant yrkeslivserfarenhet. Är du inte advokat vill vi att du är notariemeriterad eller har motsvarade erfarenhet. Skicka din intresseanmälan till forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Eftersom uppdraget som offentligt biträde för den unge är av särskild vikt kommer substitution att medges restriktivt. Vid substitution är det viktigt att tänka på att den du sätter i ditt ställe också uppfyller de särskilda kraven.