Nya domarutnämningar

2024-07-05

Per Larsson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping Emma Granberg att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland Yohann Gilbert att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall Girion Blomdahl att vara rådman i Linköpings tingsrätt Mari-Ann Roos att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Sveahovrätt Rikard Backelin att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Sveahovrätt Monica Björnfot Spaak att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning iSvea hovrätt Ann-Sofie Bodin att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Anna Rosenmüller att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Frida Göranson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Elisabeth Hartley att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Karin Hallsten att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Anders Larsson att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt Szilárd Rado att vara chefsrådman i Södertörns tingsrätt