Nya domarutnämningar

2023-11-30

utnämnt Jörgen Nilsson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg anställt Monika Sörbom till en tidsbegränsad anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt